StatFire

Get YouTube Stats for a Channel

All time Last 30 days Last 7 days

By Subscribers

1st yt MayBaby 5.62m
2nd yt Niki and Gabi 5.37m
3rd yt zeldaxlove64 Christina Grimmie 3.9m
4th yt Cimorelli 3.84m
5th yt merrelltwins 2.29m
6th yt Vazquez Sounds 1.88m
7th yt LiaMarieJohnson 1.8m
8th yt The Vamps 1.2m
9th yt Fancy Vlogs By Gab 1.11m
10th yt Jordyn Jones 1.09m
11th yt Niki DeMar 1.02m
12th yt SketchShe 929k
13th yt RAJIV DHALL 823k
14th yt Carson Lueders 681k
15th yt NinaAndRanda 595k
16th yt Alli Simpson Official 567k
17th yt Morgan Hanbery 561k
18th yt Cassie Diamond 548k
19th yt Mahogany LOX 537k
20th yt James 497k
21st yt Hayden Summerall 476k
22nd yt Kiana Ledé 447k
23rd yt TheRealAlysonStoner 423k
24th yt Toni Romiti 416k
25th yt Hunter March 398k
26th yt itsbobbymares 365k
27th yt TheElizaRose 358k
28th yt TheRyanBeatty 324k
29th yt Dyler Tv 285k
30th yt Wertex ツ 281k
31st yt ItsNick 269k
32nd yt Rambo 228k
33rd yt Jade Lo 202k
34th yt Asia Monet Ray 194k
35th yt Brandon Skeie 191k
36th yt Gabriella Whited 191k
37th yt Josh Levi 188k
38th yt Christopher James 187k
39th yt Emily Lee 185k
40th yt Courtney Randall 170k
41st yt Ashlund Jade 168k
42nd yt Alex B. 144k
43rd yt Sophia Lucia 142k
44th yt Jiffpom 142k
45th yt itsmePAULINA 123k
46th yt Jennifer Fix 112k
47th yt Jhonaz 94.4k
48th yt Noelle ♪♫♪ 91.7k
49th yt Jada Facer 88.5k
50th yt ZeyPo 87.1k
51st yt 青青AMV 85.3k
52nd yt Megs Umansky 83.4k
53rd yt Ron Vuggotta 81.1k
54th yt JamBoyd 78.8k
55th yt RoRo Official 76.5k
56th yt Lyndsay Rae 65.6k
57th yt OFFICIALLY GLAMOUR 64.5k
58th yt Fresh Men 61k
59th yt ГАМЕР 56.8k
60th yt Mackenzie Sol 55.5k
61st yt Arianna Jonae 53.5k
62nd yt Orly Alexandra 51.6k
63rd yt djtayjames 48.9k
64th yt Dana Williams Official 48.6k
65th yt Moguiz 44.3k
66th yt SiuroPosseJumalauta 39.3k
67th yt M folgassa 30.4k
68th yt Антифэйк ТВ 27.9k
69th yt Liz Elias 25.6k
70th yt Letras MsChris 20.5k
71st yt Mahreal B 19.1k
72nd yt Adzkia Zahra 18.8k
73rd yt JUAMPI 18.8k
74th yt Wilcox James 13k
75th yt Avivamiento Pentecostal 12.2k
76th yt Ava Michelle Cota 10.5k
77th yt Katie Fear 9.7k
78th yt Ashley Afdahl 9.47k
79th yt Kiều Thắng 9.21k
80th yt Ricky Tsz Lok Cheung 8.49k
81st yt DejaAndDi-V 7.72k
82nd yt Tío Gato 5.5k
83rd yt Mr Peppa Cerdita 5.48k
84th yt Misdraws 4.27k
85th yt Trusted 4.22k
86th yt LDN - Güneşi Beklerken 3.82k
87th yt Gerrit 3.7k
88th yt TehSniped 3.3k
89th yt Dehrji45mx 3.18k
90th yt 2x2on4 3.15k
91st yt Spawner HocKoB 3.08k
92nd yt BruuH 2.96k
93rd yt maiCkyTIME 2.94k
94th yt Wolfe 2.8k
95th yt pablo villa 2.62k
96th yt irokeMr 2.62k
97th yt Luke~Gabriel_ 2.46k
98th yt Oyun Mikroskobu 2.45k
99th yt No Gun Kills 2.39k
100th yt venezuelavlogs 2.15k

By Views

1st yt Cimorelli 980m
2nd yt Niki and Gabi 514m
3rd yt zeldaxlove64 Christina Grimmie 501m
4th yt MayBaby 489m
5th yt Vazquez Sounds 422m
6th yt merrelltwins 366m
7th yt Jordyn Jones 138m
8th yt The Vamps 137m
9th yt SketchShe 107m
10th yt RAJIV DHALL 102m
11th yt Carson Lueders 88.7m
12th yt LiaMarieJohnson 86.5m
13th yt Toni Romiti 78.6m
14th yt Wertex ツ 78.6m
15th yt Fancy Vlogs By Gab 75.2m
16th yt NinaAndRanda 70.2m
17th yt Alli Simpson Official 61.9m
18th yt Niki DeMar 56.4m
19th yt Jhonaz 55.1m
20th yt Kiana Ledé 42.5m
21st yt TheRyanBeatty 35m
22nd yt Alex B. 33.9m
23rd yt itsbobbymares 29.2m
24th yt Mahogany LOX 29.2m
25th yt itsmePAULINA 28.9m
26th yt TheRealAlysonStoner 28.8m
27th yt Hayden Summerall 28.1m
28th yt Cassie Diamond 27.4m
29th yt ItsNick 26.8m
30th yt Noelle ♪♫♪ 25.4m
31st yt Ashlund Jade 25.2m
32nd yt Rambo 23.5m
33rd yt James 23.3m
34th yt Mahreal B 21.8m
35th yt Asia Monet Ray 21.3m
36th yt 青青AMV 20.4m
37th yt Hunter March 16.9m
38th yt Morgan Hanbery 16.8m
39th yt M folgassa 15.8m
40th yt Letras MsChris 14.7m
41st yt RoRo Official 13.9m
42nd yt Emily Lee 13.7m
43rd yt Dyler Tv 12m
44th yt Антифэйк ТВ 11.6m
45th yt Jennifer Fix 11.3m
46th yt Christopher James 11.2m
47th yt Gabriella Whited 10.6m
48th yt ГАМЕР 10.3m
49th yt JamBoyd 10.3m
50th yt Courtney Randall 10.1m
51st yt JUAMPI 10m
52nd yt TheElizaRose 9.64m
53rd yt Dana Williams Official 9.42m
54th yt Sophia Lucia 9.26m
55th yt Kiều Thắng 9.21m
56th yt Jade Lo 8.91m
57th yt OFFICIALLY GLAMOUR 8.55m
58th yt djtayjames 8.46m
59th yt Jiffpom 8.34m
60th yt Josh Levi 8.22m
61st yt Ron Vuggotta 7.88m
62nd yt Megs Umansky 7.35m
63rd yt Fresh Men 7.02m
64th yt Brandon Skeie 6.69m
65th yt Mackenzie Sol 6.59m
66th yt Jada Facer 6.52m
67th yt Tío Gato 5.81m
68th yt Wilcox James 5.41m
69th yt 2x2on4 5.41m
70th yt Dehrji45mx 5.05m
71st yt Gerrit 4.86m
72nd yt Lyndsay Rae 4.55m
73rd yt Orly Alexandra 4.5m
74th yt SiuroPosseJumalauta 3.88m
75th yt LDN - Güneşi Beklerken 3.71m
76th yt Moguiz 3.71m
77th yt ZeyPo 3.71m
78th yt Avivamiento Pentecostal 3.7m
79th yt Ricky Tsz Lok Cheung 2.57m
80th yt Arianna Jonae 2.18m
81st yt pablo villa 2.15m
82nd yt LaNenitaHot 2.15m
83rd yt Chemix800 1.84m
84th yt Liz Elias 1.47m
85th yt Katie Fear 1.39m
86th yt Adzkia Zahra 1.39m
87th yt TACOBELLISLIFE1 844k
88th yt UseThisMusic 690k
89th yt ErGo channel 648k
90th yt Ava Michelle Cota 623k
91st yt Oyun Mikroskobu 584k
92nd yt HellDashx5 577k
93rd yt justanthems 526k
94th yt EagleStudiosHR 378k
95th yt xMultiz 363k
96th yt jdb da savage 311k
97th yt El gamin. 304k
98th yt Luke~Gabriel_ 300k
99th yt Mr Peppa Cerdita 286k
100th yt DejaAndDi-V 178k
120x600 banner vultra