StatFire

Get YouTube Stats for a Channel

All time Last 30 days Last 7 days

By Subscribers

1st yt AbstrachujeTV 2.76m
2nd yt Niekryty Krytyk 1.45m
3rd yt izak LIVE 1.44m
4th yt AdBuster 1.21m
5th yt Z Dupy 1.08m
6th yt Nieprzygotowani 1.07m
7th yt BEKSY 997k
8th yt Planeta Faktów 985k
9th yt Szparagi 893k
10th yt Ajgor Ignacy 829k
11th yt Kaluch 817k
12th yt Kaiko 764k
13th yt SciFun 744k
14th yt RoxMb 738k
15th yt dealereq 694k
16th yt Ravgor.TV 681k
17th yt Magic of Y 642k
18th yt Kocham Gotować 620k
19th yt AbstrachujePLUS 617k
20th yt Letni,Chamski Podryw (OFICJALNY PROFIL) 588k
21st yt Sheo 572k
22nd yt Drollercaster 564k
23rd yt MaturaToBzdura.TV 500k
24th yt mietczynski 476k
25th yt Adrianna Skon 474k
26th yt PLKD 471k
27th yt Doknes 463k
28th yt TivoltGames 462k
29th yt Jeleniejaja 456k
30th yt Polimaty 449k
31st yt OMatkoiCórko!!! 433k
32nd yt iSuperMWK. 432k
33rd yt emce□ 422k
34th yt Alex Mandostyle 396k
35th yt Nervarien 395k
36th yt Flothar 394k
37th yt Lisie Piekło 381k
38th yt Tube Raiders 379k
39th yt Bronzowe Myśli 367k
40th yt Ziemniak 353k
41st yt 20m2 346k
42nd yt TO JUZ Jutro 325k
43rd yt Wapniak 322k
44th yt ZWG 302k
45th yt Aleksandra Żuraw 290k
46th yt Friz 287k
47th yt Marco Kubiś 285k
48th yt Mówiąc Inaczej 285k
49th yt Karol Paciorek 269k
50th yt Kisiel 267k
51st yt Adam i Tata 263k
52nd yt ZwiReK Beats 250k
53rd yt GilathissNew 244k
54th yt Fuzionek 243k
55th yt Junajted 242k
56th yt Panna Joanna 234k
57th yt Sadam 219k
58th yt DisStream 209k
59th yt Dawid Frank 206k
60th yt NawrotkaTv 200k
61st yt Dem3000 200k
62nd yt Zakreble 195k
63rd yt Mattyniu 189k
64th yt Julia Kobus 188k
65th yt Manoyek 170k
66th yt Paveł 169k
67th yt Cookie M 167k
68th yt WiP Bros. 164k
69th yt Dafuq 159k
70th yt Stilgar 155k
71st yt PARANIENORMALNI 152k
72nd yt Rafał Górecki 149k
73rd yt Kartomania 147k
74th yt Astrofaza 144k
75th yt MrSetoKami 143k
76th yt SkutecznieTv 140k
77th yt Hadesiak 140k
78th yt Forever 136k
79th yt digitalgirlworld13 133k
80th yt GOLDZOR 132k
81st yt Zapytaj Trenera 132k
82nd yt MafiaSolec Games 132k
83rd yt Kameralnie 129k
84th yt Szczepanikov 129k
85th yt Gibby Gibson 125k
86th yt Rob$on 116k
87th yt ALISSVLOGCHANNEL 115k
88th yt inetkoxTV 115k
89th yt MsDoncellita 112k
90th yt loveandgreatshoes 108k
91st yt MKRR3 Games 108k
92nd yt Skach 105k
93rd yt lamakeupebella 104k
94th yt Bronczek2 96.5k
95th yt Karolina Zientek MakeUp Artist 92k
96th yt Turpat 90k
97th yt Na Pełnej 89.9k
98th yt GrabaGra 87k
99th yt Zmalowana 85.9k
100th yt Pjotrek 84.3k

By Views

1st yt AbstrachujeTV 677m
2nd yt izak LIVE 428m
3rd yt Planeta Faktów 307m
4th yt NawrotkaTv 296m
5th yt Niekryty Krytyk 253m
6th yt Kaluch 244m
7th yt Z Dupy 181m
8th yt RoxMb 171m
9th yt Letni,Chamski Podryw (OFICJALNY PROFIL) 171m
10th yt AdBuster 164m
11th yt PLKD 162m
12th yt TivoltGames 151m
13th yt BEKSY 150m
14th yt Szparagi 150m
15th yt Kocham Gotować 150m
16th yt dealereq 144m
17th yt MaturaToBzdura.TV 144m
18th yt Drollercaster 140m
19th yt Flothar 138m
20th yt Bronzowe Myśli 134m
21st yt Nervarien 108m
22nd yt GilathissNew 98.1m
23rd yt Doknes 95.7m
24th yt OMatkoiCórko!!! 95.1m
25th yt Ajgor Ignacy 91.2m
26th yt Ravgor.TV 90.5m
27th yt SciFun 89.1m
28th yt Kaiko 88.1m
29th yt iSuperMWK. 84.1m
30th yt Sheo 84.1m
31st yt ZwiReK Beats 83.1m
32nd yt Karol Paciorek 83.1m
33rd yt 20m2 81.2m
34th yt Jeleniejaja 74.3m
35th yt AbstrachujePLUS 73.8m
36th yt Nieprzygotowani 70.5m
37th yt SkutecznieTv 66.9m
38th yt PARANIENORMALNI 60.7m
39th yt Dem3000 58.5m
40th yt mietczynski 58.4m
41st yt Kisiel 53.7m
42nd yt ZWG 52.2m
43rd yt Magic of Y 51.4m
44th yt Polimaty 48.7m
45th yt Paveł 46.6m
46th yt Adrianna Skon 45.1m
47th yt Sadam 44.6m
48th yt Panna Joanna 44.4m
49th yt Hadesiak 42.6m
50th yt Alex Mandostyle 41.9m
51st yt Wapniak 40m
52nd yt Mattyniu 39.2m
53rd yt MafiaSolec Games 39.2m
54th yt MKRR3 Games 38.6m
55th yt Friz 36.9m
56th yt MrSetoKami 36.5m
57th yt Kartomania 36.1m
58th yt Junajted 36.1m
59th yt Julia Kobus 35.3m
60th yt Zakreble 34.2m
61st yt emce□ 34m
62nd yt Fuzionek 32.2m
63rd yt Adam i Tata 30.6m
64th yt Lisie Piekło 30.6m
65th yt Bronczek2 29.3m
66th yt Manoyek 28.6m
67th yt Ziemniak 28.3m
68th yt Cookie M 28.2m
69th yt digitalgirlworld13 27.8m
70th yt Zapytaj Trenera 26.3m
71st yt Dafuq 23.8m
72nd yt Stilgar 23.8m
73rd yt Marco Kubiś 23m
74th yt loveandgreatshoes 22.8m
75th yt DisStream 22.5m
76th yt GOLDZOR 21.7m
77th yt Mówiąc Inaczej 20.6m
78th yt Astrofaza 20m
79th yt MsDoncellita 19.9m
80th yt ALISSVLOGCHANNEL 19.3m
81st yt Gibby Gibson 19.1m
82nd yt Dawid Frank 18.5m
83rd yt Aleksandra Żuraw 18.2m
84th yt Tube Raiders 18.1m
85th yt Na Pełnej 17.8m
86th yt TO JUZ Jutro 17m
87th yt inetkoxTV 16.8m
88th yt WiP Bros. 15.5m
89th yt Zmalowana 15.4m
90th yt Turpat 15.4m
91st yt Kameralnie 15m
92nd yt lamakeupebella 14m
93rd yt Skach 13.2m
94th yt Forever 13.2m
95th yt Rafał Górecki 12.6m
96th yt MafiaSolecTeam 11.5m
97th yt Karolina Zientek MakeUp Artist 11.2m
98th yt GrabaGra 8.38m
99th yt Dafuq+ 8.21m
100th yt Ni mom pojęcia co robię 7.94m
120x600 banner ydl